Wederom: niet-belanghebbend bij niet vaststellen exploitatieplan

ABRS 17-07/13 inzake Eersel (RVS:2013:370):

Het beroep van [appellant sub 2] is in zoverre gericht tegen het niet-vaststellen van financiële delen van een exploitatieplan. De Afdeling overweegt dat indien de raad in dit geval een exploitatieplan zou hebben vastgesteld, [appellant sub 2] niet als belanghebbende zou kunnen worden aangemerkt bij de desbetreffende onderdelen van het exploitatieplan. (…) Gelet hierop en nu ook anderszins niet is gebleken van belangen van [appellant sub 2] die rechtstreeks betrokken zouden zijn bij de vaststelling van delen van een exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, van de Wro, kan hij niet worden aangemerkt als belanghebbende bij het niet vaststellen van een exploitatieplan.

Noot: dit is een bevestiging van de door de ABRS gehanteerde lijn; zie ook ABRS 03-04/13 inzake Sliedrecht (LJN: BZ7553)