Verdieping,
extra informatie voor u.

Jurisprudentie onteigening

Recente vonnissen onteigening

Rechtspraak planschade per onderdeel

Jurisprudentie WVG per onderwerp

Jurisprudentie erfpacht per onderwerp

Taxatieleerstukken

Relevante rechtspraak Grondexploitatiewet

WEV / WEVAB

Pacht

CPO Leergang onteigeningsrecht 2019

Sjoerd van Hoogmoed docent Scobe

VvOR: presentatie Sjoerd van Hoogmoed