Grondwerving,
wij helpen u graag
met uw vraagstuk.

Voor nieuwe ontwikkelingen is doorgaans de beschikbaarheid van grond een eerste vereiste. De verwerving van die grond is in goede handen bij HOOGSTATE, dankzij de deskundige en zorgvuldige aanpak die onze rentmeesters gewend zijn. Dikwijls is het nodig dat deze grond wordt aangekocht.  Vaak kan dit minnelijk en dan zijn er verschillende grondslagen om de vergoeding te berekenen (zie verderop in deze tekst). Soms is onteigening nodig. Onze rentmeesters zijn goed op de hoogte van de procedurele regels en het belang van een zorgvuldige opbouw van het verwervingsdossier opdat de administratieve onteigeningsprocedure succesvol kan worden afgesloten.

Hoe gaat Hoogstate te werk?

Grondverwerving vereist een zorgvuldige aanpak door deskundige mensen.  Hoogstate heeft ruime kennis en ervaring in minnelijke en gerechtelijke grondverwerving. Een vroegtijdige betrokkenheid van Hoogstate bij de grondverwerving zorgt voor een correct verloop van uw grondverwervingstraject. In de praktijk houdt dat vaak in dat Hoogstate een adviserende rol heeft in het voortraject van de grondverwervingsopdracht, veelal beginnend met een taxatie. Hierna voert Hoogstate (in nauw overleg met opdrachtgever) besprekingen om partijen nader bij elkaar te brengen en om afspraken in een (koop)overeenkomst vast te leggen. Bij de grondverwerving zijn verschillende partijen betrokken met verschillende belangen. Om de voor opdrachtgever best haalbare oplossing te kunnen realiseren, is inlevingsvermogen, integriteit, respect, daadkracht en mensenkennis nodig. Over die kwaliteiten beschikken de rentmeesters van Hoogstate.

Hoe gaat Hoogstate te werk?

Grondverwerving vereist een zorgvuldige aanpak door deskundige mensen.  Hoogstate heeft ruime kennis en ervaring in minnelijke en gerechtelijke grondverwerving. Een vroegtijdige betrokkenheid van Hoogstate bij de grondverwerving zorgt voor een correct verloop van uw grondverwervingstraject.
Lees meer

In de praktijk houdt dat vaak in dat Hoogstate een adviserende rol heeft in het voortraject van de grondverwervingsopdracht, veelal beginnend met een taxatie. Hierna voert Hoogstate (in nauw overleg met opdrachtgever) besprekingen om partijen nader bij elkaar te brengen en om afspraken in een (koop)overeenkomst vast te leggen. Bij de grondverwerving zijn verschillende partijen betrokken met verschillende belangen. Om de voor opdrachtgever best haalbare oplossing te kunnen realiseren, is inlevingsvermogen, integriteit, respect, daadkracht en mensenkennis nodig. Over die kwaliteiten beschikken de rentmeesters van Hoogstate.

Hulp nodig met grondverwerving?

Verschillende grondslagen om te verwerven grond te vergoeden

Grondverwerving kan plaatsvinden op basis van de waarde economisch verkeer. Dit is het minimumscenario qua vergoeding. Deze aanpak wordt gekozen als er veel tijd is en/of er geen strikte noodzaak is van verwerving (als er bijvoorbeeld alternatieven zijn). 

Grondverwerving op basis van de uitgangspunten van de Onteigeningswet (Ow) en de uitgebreide daarbij behorende jurisprudentie is het maximumscenario van het verwervingsspectrum. Daarbij wordt een volledige schadeloosstelling aangeboden, zonder dat er sprake is van verboden staatssteun. Bij het taxeren van de schadeloosstelling zijn met name de regels die zijn gevormd in de jurisprudentie belangrijk. Binnen ons kantoor zijn rentmeesters tevens jurist en/of taxateur en goed op de hoogte van de actuele jurisprudentie, en aldus in staat om van elke situatie de schade te taxeren.

Tussen het minimum- en maximumscenario zijn er nog diverse grondslagen om gronden te verwerven. Te denken valt hierbij aan de juridische basisbeginselen uit de Wet Milieubeheer welke lagere kapitalisatiefactoren hanteert dan de Onteigeingswet. Ook is het in sommige gevallen mogelijk om vervangende (bouw)grond aan te bieden en maatwerk te leveren met wijze van oplevering of voortgezet gebruik.

Onteigenen is soms nodig

Onze rentmeesters zullen alles wat in redelijkheid mogelijk is, doen om de benodigde grond, tijdig en op minnelijke basis te verwerven. In enkele gevallen lukt het niet om tot overeenstemming te komen. 

Afhankelijk van het project en de urgentie is het soms nodig dat er onteigend kan worden. Een onteigeningsprocedure is met name voor de onteigende met veel waarborgen omgeven en verplicht de grondverwerver zorgvuldig te werk te gaan. Onze rentmeesters zijn goed op de hoogte van de procedurele regels en het belang van een zorgvuldige opbouw van het verwervingsdossier opdat de administratieve onteigeningsprocedure succesvol kan worden afgesloten met een onteigenings-KB (Koninklijk Besluit). Een gerechtelijke onteigeningsprocedure kan vervolgens zorgdragen voor de daadwerkelijke verkrijging van het benodigde registergoed.

Voor welke ontwikkelingen is grondverwerving nodig?

Grondverwerving is nodig voor veelsoortige “groene, blauwe en rode” ontwikkelingen: dijkversterkingen, infrastructuur, uitplaatsing milieuhinderlijke bedrijven en gebiedsontwikkelingen in opdracht van zowel overheden, particulieren als bedrijven.

Voor diverse doeleinden hebben wij gronden en gebouwen aangekocht, zoals bijvoorbeeld:

Verschillende grondslagen om te verwerven grond te vergoeden

Grondverwerving kan plaatsvinden op basis van de waarde economisch verkeer. Dit is het minimumscenario qua vergoeding. Deze aanpak wordt gekozen als er veel tijd is en/of er geen strikte noodzaak is van verwerving (als er bijvoorbeeld alternatieven zijn). Lees meer
Grondverwerving op basis van de uitgangspunten van de Onteigeningswet (Ow) en de uitgebreide daarbij behorende jurisprudentie is het maximumscenario van het verwervingsspectrum. Daarbij wordt een volledige schadeloosstelling aangeboden, zonder dat er sprake is van verboden staatssteun. Bij het taxeren van de schadeloosstelling zijn met name de regels die zijn gevormd in de jurisprudentie belangrijk. Binnen ons kantoor zijn rentmeesters tevens jurist en/of taxateur en goed op de hoogte van de actuele jurisprudentie, en aldus in staat om van elke situatie de schade te taxeren. Tussen het minimum- en maximumscenario zijn er nog diverse grondslagen om gronden te verwerven. Te denken valt hierbij aan de juridische basisbeginselen uit de Wet Milieubeheer welke lagere kapitalisatiefactoren hanteert dan de Onteigeingswet. Ook is het in sommige gevallen mogelijk om vervangende (bouw)grond aan te bieden en maatwerk te leveren met wijze van oplevering of voortgezet gebruik.

Onteigenen is soms nodig

Onze rentmeesters zullen alles wat in redelijkheid mogelijk is, doen om de benodigde grond, tijdig en op minnelijke basis te verwerven. In enkele gevallen lukt het niet om tot overeenstemming te komen. 

Afhankelijk van het project en de urgentie is het soms nodig dat er onteigend kan worden. Een onteigeningsprocedure is met name voor de onteigende met veel waarborgen omgeven en verplicht de grondverwerver zorgvuldig te werk te gaan. Onze rentmeesters zijn goed op de hoogte van de procedurele regels en het belang van een zorgvuldige opbouw van het verwervingsdossier opdat de administratieve onteigeningsprocedure succesvol kan worden afgesloten met een onteigenings-KB (Koninklijk Besluit). Een gerechtelijke onteigeningsprocedure kan vervolgens zorgdragen voor de daadwerkelijke verkrijging van het benodigde registergoed.

Voor welke ontwikkelingen is grondverwerving nodig?

Grondverwerving is nodig voor veelsoortige “groene, blauwe en rode” ontwikkelingen: dijkversterkingen, infrastructuur, uitplaatsing milieuhinderlijke bedrijven en gebiedsontwikkelingen in opdracht van zowel overheden, particulieren als bedrijven.

Voor diverse doeleinden hebben wij gronden en gebouwen aangekocht, zoals bijvoorbeeld:

Wat kan Hoogstate voor u betekenen?

De dienstverlening Hoogstate op het gebied van grondverwerving omvat:

Graag zetten wij onze kennis, ervaring, enthousiasme en deskundigheid in om nieuwe ontwikkelingen voor u te realiseren. Zowel bij grote als kleine grondverwervingstrajecten zijn onze rentmeesters inzetbaar en kunnen wij u breed adviseren over de inzet van diverse grondbeleidsinstrumenten en in samenspraak  met u de beste verwervingsstrategie bepalen. De tijdige beschikbaarheid van grond en vastgoed is een cruciale voorwaarde voor een succesvolle realisatie van uw ambities.  Voorwaar geen gemakkelijke opgave. Reden voor een groeiend aantal opdrachtgevers om de rentmeesters van Hoogstate in te schakelen.