Wilt u meer informatie?
Wij staan voor u klaar.

Hoogstate heeft een ruime ervaring met taxaties naar de regels van de Onteigeningswet en is gespecialiseerd in planschadezaken. Daarnaast is Hoogstate actief op het terrein van taxaties en advisering over onroerende zaken met een “bijzonder karakter” (erfpacht, pacht e.d.) en op het terrein van de actieve grondverwerving. De taxateurs van Hoogstate hebben voorts ruime ervaring als voorzitter en lid van driedeskundigencommissies.

Sjoerd van Hoogmoed

Mr. S.G. (Sjoerd) van Hoogmoed (1985) heeft rechten gestudeerd in Nijmegen. Hij is afgestudeerd in het bestuursrecht, met een nadruk op het ruimtelijke ordeningsrecht. Na zijn studie heeft hij als advocaat gewerkt in Nijmegen. Vanaf eind 2011 werkt hij bij Hoogstate. Eind 2013 rondde hij de opleiding Grondverwerving & Schadevergoedingen van de Koninklijke PBNA af. Daarna rondde hij met goed gevolg de Rentmeestersopleiding van Elsevier af, hij is beëdigd lid van de Nederlandse Vereniging voor Rentmeesters.

Sjoerd van Hoogmoed is gecertificeerd bij het NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs). Daarnaast is hij geregistreerd in het Register DOBS (Deskundigen Onteigening en Bestuursrechtelijke Schadevergoeding; www.registerdobs.nl) en ingeschreven in het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (www.lrgd.nl). Hij is lid van meerdere (gerechtelijke) schadebeoordelingscommissies.

Sjoerd bekleed diverse docentschappen, waaronder bij de CPO Leergang Onteigeningsrecht van de Radboud Universiteit. Daarnaast is hij onder meer auteur voor SDU Commentaar Pacht.

Hoogstate-Sjoerd-zit

Sjoerd van Hoogmoed

Sjoerd van Hoogmoed (1985) heeft rechten gestudeerd in Nijmegen. Hij is afgestudeerd in het bestuursrecht, met een nadruk op het ruimtelijke ordeningsrecht. Na zijn studie heeft hij als advocaat gewerkt in Nijmegen. Vanaf eind 2011 werkt hij bij Hoogstate. Eind 2013 rondde hij de opleiding Grondverwerving & Schadevergoedingen van de Koninklijke PBNA af. Daarna rondde hij met goed gevolg de Rentmeestersopleiding van Elsevier af, hij is beëdigd lid van de Nederlandse Vereniging voor Rentmeesters.

Sjoerd van Hoogmoed is gecertificeerd bij het NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs). Daarnaast is hij geregistreerd in het Register DOBS (Deskundigen Onteigening en Bestuursrechtelijke Schadevergoeding; www.registerdobs.nl) en ingeschreven in het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (www.lrgd.nl). Hij is lid van meerdere schadebeoordelingscommissies.

Sjoerd bekleed verschillende docentschappen, waaronder een docentschap voor de CPO Leergang Onteigeningsrecht van de Radboud Universiteit. Daarnaast is Sjoerd auteur voor SDU Commentaar Pacht.

René van Hoogmoed

Mr. H.J.A. (René) van Hoogmoed (1953) heeft de HEAO gevolgd in Enschede en daarna rechten gestudeerd in Utrecht (afstudeerrichting staats- en administratief recht). Hij heeft het vak van onteigeningsdeskundige van zijn vader geleerd, die op 1 september 1958 als (eerste) zelfstandig opererende onteigeningsdeskundige in Overijssel is begonnen.

In 1978 is René begonnen met zijn werk als onteigeningsdeskundige-taxateur. In de loop der jaren is hij veelvuldig benoemd als rechtbankdeskundige, van rechtbanken Limburg tot Noord-Holland en van rechtbanken Zeeland – West-Brabant tot Noord-Nederland.
Eind 2023 is hij gestopt met zijn werkzaamheden als rechtbankdeskundige en als taxateur (behoudens een aantal “doorlopende” zaken).

Als rentmeester NVR is René onderworpen aan tuchtrechtspraak van de Rentmeesterskamer.

Op 23 september 2023 is aan René uitgereikt het certificaat “Basis mediation opleiding” van de Academie voor Mediationopleidingen.

René is als kantooradviseur verbonden aan Hoogstate.

Rene-van-Hoogmoed-zit

René van Hoogmoed

Mr. H.J.A. (René) van Hoogmoed (1953) heeft de HEAO gevolgd in Enschede en daarna rechten gestudeerd in Utrecht (afstudeerrichting staats- en administratief recht). Hij heeft het vak van onteigeningsdeskundige van zijn vader geleerd, die op 1 september 1958 als (eerste) zelfstandig opererende onteigeningsdeskundige in Overijssel is begonnen.

In 1978 is René begonnen met zijn werk als onteigeningsdeskundige-taxateur. In de loop der jaren is hij veelvuldig benoemd als rechtbankdeskundige, van rechtbanken Limburg tot Noord-Holland en van rechtbanken Zeeland – West-Brabant tot Noord-Nederland.


Eind 2023 is hij gestopt met zijn werkzaamheden als rechtbankdeskundige en als taxateur (behoudens een aantal “doorlopende” zaken).

Als rentmeester NVR is René onderworpen aan tuchtrechtspraak van de Rentmeesterskamer.

Op 23 september 2023 is aan René uitgereikt het certificaat “Basis mediation opleiding” van de Academie voor Mediationopleidingen.

René is als kantooradviseur verbonden aan Hoogstate.