Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

27 januari 2024

Inbrengwaarde

6 januari 2024

(Nieuw) besluit inbrengwaarden is goed

24 juli 2023

Te betalen exploitatiebijdrage in tweede instantie hoger is dan het  primaire besluit

12 juni 2023

Versnelling woningbouw en grondbeleid

29 april 2023

Herstelbesluit inbrengwaarde: peildatum en relatie onteigening

29 april 2023

Exploitatieplan vereist, ook bij voornemen onteigening

26 maart 2023

Diverse aspecten inbrengwaarde

18 maart 2023

Samenwerkingsovereenkomst en kostenverhaal

12 februari 2023

Eisen aan taxatie inbrengwaarde

29 oktober 2022

Handreiking kostenverhaal Omgevingswet

13 augustus 2022

Exploitatieplan Centrum Den Hoorn 2020

4 december 2021

Gemeenten verhalen minder kosten dan toegestaan

Categorieën

Type