Vermelding specifieke schadefactoren in advies

ABRS 17-07/13 inzake Loenen (RVS:2013:277)

Aan de aanvraag om vergoeding van planschade is ten grondslag gelegd dat het realiseren en gebruiken van de samenwoonschool het uitzicht, de privacy en de zonlichttoetreding hebben aangetast en tot meer overlast dan voorheen hebben geleid. Uit het nader advies valt af te leiden dat deze algemene schadefactoren bij de planvergelijking zijn betrokken. De in de brief van 23 november 2012 vermelde bijzondere schadefactoren, zoals verkeersoverlast en geluidsoverlast, zijn alle tot de algemene schadefactoren te herleiden. Dat de bijzondere schadefactoren niet uitdrukkelijk in het nader advies zijn vermeld, brengt derhalve niet met zich dat de SAOZ daarmee geen rekening heeft gehouden. In zoverre bestaat geen grond voor het oordeel dat de door de SAOZ gemaakte planvergelijking onvolledig is.

Noot: een wat wonderlijke redenering van de Afdeling. Schijnbaar zijn de specifieke schadefactoren verkeersoverlast en geluidsoverlast al door adviseur SAOZ gewogen in de schade die veroorzaakt wordt door de algemene schadefactoren uitzicht-, privacy- en zonlichtverlies.