Wederom artikel 5.24 van de Waterwet

Een tijdelijk gebruik van 9.962 m2 op een totale oppervlakte pachtgrond van 153.290 m2 (6,5%) rechtvaardigt geen onteigening. Gedoogverplichting ‘mag”. Periode van tijdelijk gebruik is beperkt en toegankelijkheid  is gewaarborgd.

ABRS 16-09/15 inzake waterschap Vallei en Veluwe (ECLI:NL:RVS:2015:2894).

Parallelle uitspraak: 6,9 % kan als gering beschouwd worden; ECLI:NL:RVS:2015:2895. De door [appellant A] en [appellant B] gestelde omstandigheid dat bouwwerken en beplantingen verloren gaan als gevolg van de werkzaamheden geeft geen aanleiding voor het oordeel dat de belangen van [appellant A] en [appellant B] onteigening vorderen. Niet is gebleken dat de bruikbaarheid van de delen van de percelen waarop de werkzaamheden worden verricht na deze werkzaamheden zal afnemen. Evenmin is gebleken dat de bouwwerken en beplantingen na de werkzaamheden niet meer kunnen worden herbouwd respectievelijk geplant. In zoverre bestaat geen aanleiding voor het oordeel dat het college ten onrechte is overgegaan tot het opleggen van een gedoogplicht.

.Noot: het gaat hier om werkstrook bij dijkverbetering. De overweging over bouwwerken die verloren gaan lijkt “wel erg kort door de bocht”, tenzij het een onbeduidende hooiberg betreft. Het gaat om verwijderen van de hooiberg, het verwijderen en herplaatsen van bestrating, het verwijderen van inrichting (beplanting, hekken, afrastering), de aanleg van een overrit ten behoeve van [appellant A] en [appellant B], het geëgaliseerd en ingezaaid opleveren en het herplaatsen van hekken en afrastering