Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

4 juni 2023

Vrees voor schade Projectplan Waterwet

29 oktober 2022

Relatie planschade en Waterwet

7 oktober 2022

Gedoogplicht ex 5.24 Waterwet

13 augustus 2022

Wateronttrekkingsverbod

7 augustus 2022

Wateroverlast art. 7.14 Waterwet

18 april 2022

Dijkversterking; noordzijde Waal prov Gelderland

18 maart 2022

Natura 2000: schaderegeling

19 maart 2021

Realisering maatregelen waterschap: schade

2 oktober 2020

Nadeelcompensatie: actieve risicoaanvaarding

18 juni 2018

Art. 7:14 Waterwet: geen causaliteit gebleken tussen schade en gestelde oorzaak

4 maart 2017

Art. 5.24 Waterwet: (gedoogverplichting opgelegd en) een verzoek om schadevergoeding onterecht afgewezen

4 maart 2017

Art. 5.24 Waterwet: gedoogverplichting opgelegd (en een verzoek om schadevergoeding afgewezen)

Categorieën

Type