Artikel 10 lid 6 Wvg

Verzoek aan rechtbank om oordeel over prijs te geven dateert van 18-08/11. Nadien heeft de grondeigenaar zijn eigendom overgedragen via art. 10 lid 6 Wvg.

Rechtbank Den Haag 09-09/19 inzake gemeente Zuidplas (nog niet gepubliceerd): de nieuwe eigenaar kan de positie als vervreemder niet overnemen van de oude eigenaar: wisseling van de hoedanigheid van de vervreemder verdraagt zich niet met de rechtszekerheid.  Nu de oorspronkelijke eigenaar nu geen eigenaar meer is en de nieuwe eigenaar zijn plaats niet in kan nemen, heeft de gemeente geen belang meer bij prijs oordeel en is gemeente niet-ontvankelijk.

Noot: Cor, dank voor toezending.