Voorschot hoger dan vastgestelde schadeloosstelling

Rechtbank Noord-Nederland 16-09/15  inzake provincie Fryslân / Centrale As (nog) niet gepubliceerd: verschil tussen voorschot en de lagere schadeloosstelling moet op de voet van art. 54t, lid 3 OW terugbetaald worden. Rechtbank geeft geen overweging over het genot (rente) van het te veel ontvangen bedrag.

Noot: zie HR 24-06/11 inzake Tynaarlo / Stroetinga (LJN: BQ1689):. Conclusie AG: wanneer het aan de onteigende toegekende voorschot de hem uiteindelijk toekomende schadeloosstelling te boven gaat,  is het genot van dat voorschot een voor verrekening in aanmerking komend voordeel. Noot: Rechtbank had gerekend met 2% terug te betalen rente uitgaande van de aanwending die een redelijk handelend onteigende aan het voorschot zal geven met inachtneming van de kans dat dit voor een deel zal moeten worden terugbetaald. TBR 2011 blz. 858 met noot Sluysmans: er mag niet verrekend worden met de werkelijke waarde. In de zaak van 16-09/15 had verrekend kunnen worden met aldaar opgenomen vergoeding bijkomende schade.