Tweeledig deskundigenadvies

Opdracht van de rechtbank aan de door haar benoemde (taxateur) deskundige was te taxeren naar de waardepeildatum van 1 maart 2006, maar daarmee was (voor partijen) niet duidelijk of ook de toestandsdatum 2006 gold, of die van 1997; in laatste geval was nog geen sprake van een waardeverhogende invloed van een toeristisch plan. Vonnis Rechtbank Noord-Nederland 26-08/15 inzake (LGR) herinrichting Oost Groningen (niet gepubliceerd): goed dat de deskundige een tweeledig advies heeft uitgebracht (zowel naar toestandsdatum 2006 als naar 1997), zodat de rechtbank kan beschikken over een taxatie voor beide opties, waarbij de keuze valt op 2006.

Noot: bij peildatum voor de taxatie kan onder omstandigheden een onderscheid gelden tussen waarde en toestand/omstandigheden.