Taxatie waardevermindering woonboerderij: vervallen ligging aan water.

Getaxeerd is met behulp van de staffelmethode: vonnis Rechtbank Noord-Nederland 26-08/15 inzake (LGR) herinrichting Oost Groningen (niet gepubliceerd). In combinatie daarmee een waardedaling van de opstallen.

Onder de van toepassing zijnde regelgeving Lijst Geldelijke Regelingen  is vergoeding deskundigenkosten slechts beperkt mogelijk.

Noot: René van Hoogmoed was hier de door de Rechtbank benoemde (taxateur) deskundige.

Voor taxatie waardevermindering overblijvende trekt Rechtbank de parallel met artikel 41 Onteigeningswet (OW), maar dat geldt niet voor de deskundigenkosten art. 50 OW.