Erfpachtvoorwaarden Staatsbosbeheer; actualisering canon bij doorverkoop.

Het beding waarin actualisering van de canon als voorwaarde aan de toestemming voor overdracht kan worden verbonden, wordt vermoed oneerlijk te zijn in de zin van Richtlijn 93/13.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden voorlopig oordeel 22-09/15 (ECLI:NL:GHARL:2015:7097).

Bij overdracht van het erfpachtrecht aan [appellanten] wordt de canon geactualiseerd.

Richtlijn 93/13/EEG van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten.

Noot: het komt voor dat een landgoedeigenaar een erfpachter een lagere canon dan de commerciële gunt. Om te voorkomen dat die erfpachter dit (toekomstige) voordeel aan opvolgend erfpachter verkoopt, is de bepaling van actualisatie bij verkoop bedacht. Als dat niet zou mogen, dan kan de bloot eigenaar overwegen de canon toch commercieel te bepalen en om de zittende erfpachter jaarlijks een korting te geven.