De taxatie bij Staat / Groten in vonnis Rechtbank.

HR 25-09/15 inzake Staat / Groten (ECLI:NL:HR:2015:2805), overwegingen Rechtbank in eerste aanleg:

Landbouwgrond EUR 6,00 m2. Waterplas EUR 1,00 m2 + toeslag EUR 0.75 m2 wegens vergunning toegangsgeul naar de IJssel. Is werkelijke waarde EUR 455.000.

Bijzondere geschiktheid volgens rechtbank EUR 250.000. HR verwijst naar Hof Arnhem-Leeuwarden.

Bijkomende schade EUR 27.500. Aldus totaal EUR 732.500.

W.v.o. art. 41 OW:

waarde voor de onteigening EUR 950.000.

waarde na de onteigening EUR 350.000 + werkelijke waarde inclusief meerwaarde bijzondere geschiktheid (EUR 455.000 + EUR 250.000 = ) EUR 705.000. Totaal EUR 1.055.000.

In deze som is er geen waardevermindering overblijvende, maar dat is/wordt anders als meerwaarde bijzondere geschiktheid niet in deze som meegerekend wordt. Daar gaat het Hof over oordelen.