(Nieuw) besluit inbrengwaarden is goed

Naar aanleiding van onderstaande tussenuitspraak van 08-02/23 volgt uit de einduitspraak:

  1. Hogere inbrengwaarden dan voorheen
  2. Dat nieuwe taxatie spreekt van marktwaarde in plaats van werkelijke waarde, ziet de Afdeling niet als probleem.: “Agrimotel heeft niet onderbouwd dat de omstandigheid dat [partij] het begrip “marktwaarde” heeft gehanteerd, wat daar ook van zij, er toe heeft geleid dat de raad in dit geval van een onjuiste waarderingsgrondslag is uitgegaan en dat dit heeft geleid tot een waardering van de inbrengwaarde die niet in overeenstemming is met artikel 6.13, vijfde lid, van de Wro.”
  3. Tegentaxtie dat de agrarische marktwaarde hoger moet zijn, baat appellanten niet: “Over de agrarische grondprijs van € 35,00 per m² is, voor zover dit is aangevoerd door Meerland Onroerend Goed en anderen, in de tussenuitspraak een eindoordeel gegeven. In wat Meerland Onroerend Goed en anderen hebben aangevoerd, ziet de Afdeling geen aanleiding terug te komen van dit oordeel.”

ABRS 27-12/23 inzake Amstelveen (ECLI:NL:RVS:2023:4835)

Noot: ABRS 08-02/23 inzake Amstelveen (ECLI:NL:RVS:2023:494): De Afdeling heeft overwogen dat in aanmerking genomen de aard en de bestemming van de objecten, de taxateurs van [partij] bij het opstellen van het taxatierapport over onvoldoende informatie beschikten om met het oog op de raming een goed en verantwoord beeld te krijgen van de te taxeren objecten.

Noot destijds: een heel mooi overzicht van de rechtspraak. Opvallende aspecten:

  • Het benoemen van kennis, ervaring en intuïtie voor taxatie.
  • De positie van een gemachtigde die daarmee “automatisch” een niet-onafhankelijke taxateur is.
  • Het naast elkaar stellen van gebruikswaarde en complexwaarde, zonder dat daarbij enige aandacht geven is aan het vraagstuk van eliminatie bestemmingsplan rechtspraak art. 40 c OW.