Gedoogplicht aan gemeente voor transformatorstation

Aanleiding was weigering verkoop gemeentegrond dan wel vestiging opstalrecht ten behoeve van de bouw van een transformatorstation. Verlening vergunning op grond van gemeentelijke verordening en toezegging gemeente bieden onvoldoende leveringszekerheid voor elektriciteitslevering. Bovendien biedt nadeelcompensatieregeling gemeente slechts vijf jaar lang een schadevergoeding.

Er is verwezen naar naar de vergunning die Liander is verleend op grond van de Algemene Verordening Kabels en Leidingen gemeente Nieuwkoop 2020 (AVKL) en op de Nadeelcompensatieregeling van 27 augustus 2019 (de Nadeelcompensatieregeling).

Rechtbank:  Het vergunningsstelsel van de AVKL noch de toestemming van eiser biedt voldoende zekerheid dat Liander het perceel mag betreden en het transformatorstation na aanleg op een veilige wijze in stand kan houden, ook jegens rechtsopvolgers, zodanig dat de leveringszekerheid kan worden gegarandeerd. De vergunning op grond van de AVKL en de toestemming van eiser als eigenaar zijn niet op één lijn te stellen met het vestigen van een opstalrecht. Daar komt nog bij dat eiser ter zitting heeft gesteld dat de vergunning op grond van de AVKL inmiddels zijn werking heeft verloren. Hieruit concludeert de rechtbank dat de AVKL ook volgens eiser geen zekerheid biedt voor de toekomst.

Rechtbank Den Haag 09-10/23 inzake gemeente Nieuwkoop (ECLI:NL:RBDHA:2023:15084)