Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

6 januari 2024

Gedoogplicht aan gemeente voor transformatorstation

11 november 2023

Overkreditering en bancaire zorgplicht

5 november 2023

Persoonsgebonden contra objectgebonden overgangsrecht

6 oktober 2023

Voorkeursrecht contra koopoptie

6 oktober 2023

WOZ en afnemend grensnut

4 juni 2023

Overheidsaansprakelijkheid vertraging bouwvergunning

13 november 2022

Zakelijk recht waterleiding

13 november 2022

Omzetbelasting: levering bouwterrein

29 september 2022

Opzegging huur bedrijfsruimte ex art. 7:297 BW

26 augustus 2022

Verlenging huurovereenkomst en Didam-arrest

6 juni 2022

Klacht tegen notaris bij grondspeculatie

6 juni 2022

Aansprakelijkheid makelaar onjuiste oppervlakte

Categorieën

Type