De rechtbank volgt eiser niet in zijn betoog dat verweerder bij de waardering van de woning geen rekening heeft gehouden met het afnemend grensnut. Uit het door verweerder bij het verweerschrift overgelegde kavelmodel en de toelichting daarop ter zitting leidt de rechtbank af dat verweerder bij de waardering van de woning wel degelijk rekening heeft gehouden met het afnemend grensnut. Uit de overgelegde matrix volgt immers dat de woning van eiser de grootste perceeloppervlakte heeft en dat in vergelijking met de vergelijkingsobjecten de laagste prijs per vierkante meter is gehanteerd, wat aansluit bij de curve van het kavelmodel. De rechtbank volgt eiser niet in zijn betoog dat de waarde pas voldoende inzichtelijk is als eiser in de gelegenheid is een en ander geheel na te rekenen. Overigens heeft eiser desgevraagd ter zitting niet duidelijk kunnen maken welke informatie thans nog ontbreekt.

Gerechtshof Amsterdam 17-08/23 inzake de heffingsambtenaar van Cocensus (ECLI:NL:GHAMS:2023:2012)

Noot: in een onteigeningsprocedure enkele jaren geleden betoogde de advocaat van de onteigende dat onderzoek google uitwees dat “enkel Van Hoogmoed” als rechtbankdeskundige verwees naar de eerste wet van Gossen, die van het afnemend grensnut. Maar bijvoorbeeld ook in WOZ taxaties komt dit dus aan de orde.