Schaduwcommissie en vergoeding kosten art. 50 Ow

In het “eliminatie vonnis” A2 rechtbank Limburg 27-12/23 (-nog- niet gepubliceerd) had de Staat, als reactie op het concept deskundigenadvies, een schaduwcommissie benoemd, bestaande uit personen die elders wel door rechtbanken benoemd plegen te worden.

Rechtbank Limburg is van oordeel dat deskundigen aangesteld door een partij, aan te merken zijn als partijdeskundigen.

Die schaduwcommissie had zes taxatie varianten uitgewerkt, terwijl de Staat daar deels weer afstand van nam. De rechtbank ziet hierin aanleiding om het alleszins redelijk te achten dat de onteigende daarom meer kosten heeft gemaakt dan hij gemaakt zou hebben zonder een dergelijk rapport van schaduw commissie; immers de onteigende moet wel reageren op de stellingen van die schaduw commissie. Anders gezegd: de Staat verwijt de onteigende onnodige kosten gemaakt te hebben, terwijl de Staat dat gedrag zelf heeft uitgelokt.

Aldus: volledige vergoeding geclaimde kosten van juridische en deskundige bijstand.