Inbrengwaarde: slechtere economie = lagere waarde

De raad baseert zich op “Taxatierapport betreffende inbrengwaarden van de onroerende zaken gelegen in het plangebied Harselaar – Driehoek van de gemeente Barneveld”, van september 2010 (hierna: het taxatierapport inbrengwaarden). Uit  het taxatierapport volgt dat in de omliggende gemeenten lagere tot beduidend lagere prijzen worden gehanteerd. Na een vergelijking met andere bedrijfsterreinen in de regio is de complexwaarde, rekening houdend met de toekomstige bestemming en de huidige economische situatie, getaxeerd op € 45,00 per m2.

Stelling grondeigenaar: ik heb zelf in 2008 gekocht voor € 57,00 m2.

ABRS:  Bij de vaststelling van de inbrengwaarde voor de percelen van [appellant sub 1] en GA1 is de raad uitgegaan van het taxatierapport inbrengwaarden. Niet in geschil is dat de raming van de inbrengwaarde door een onafhankelijk deskundig taxateur is verricht. Evenmin is betwist is dat de bij de taxatie toegepaste complexbenadering op zichzelf een gebruikelijke en geaccepteerde methode is ter bepaling van de waarde als bedoeld in artikel 40b van de onteigeningswet en dat deze ook kan worden gebruikt ter bepaling van de inbrengwaarde.

Gelet op het voorgaande, heeft de raad aannemelijk mogen achten dat de prijzen sinds grondeigenaar in 2008 een stuk bouwland tegen een prijs van € 57,00 per m2 heeft aangekocht, (aanzienlijk) zijn gedaald..

ABRS 27-12/12 inzake Barneveld, Harselaar-Driehoek (LJN: BY7349).

Noot: Dat slechtere economische vooruitzichten een lagere inbrengwaarde tot gevolg kunnen hebben, is niet nieuw; zie bijvoorbeeld Rechtbank Alkmaar 11-03/09 (LJN: BH5887).