Agrarische grondmarkt derde kwartaal 2012

Gepubliceerd op 14 december 2012

Door LEI Wageningen UR

Tussen 2005 en 2009 is de agrarische grondprijs in Nederland fors gestegen tot 46.000 euro/ha in 2009. Sindsdien handhaafde de prijs zich op dat hoge niveau: in 2010 en 2011 47.500 euro/ha. De eerste drie kwartalen van 2012 laten echter een verdere stijging zien. De grens van 50.000 euro/ha is inmiddels overschreden. Het derde kwartaal van 2012 kwam uit op 52.000 euro/ha (figuur 2).

Klik hier voor het LEI kwartaalbericht agrarische grondmarkt.