Grex: beperkte geheimhouding taxatierapport

De raad heeft het taxatierapport inbrengwaarden van 23 juni 2011 (hierna: het taxatierapport) en de daarbij behorende oplegnotitie ingezonden en ten aanzien van de oplegnotitie verzocht om beperkte kennisneming als bedoeld in artikel 8:29 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). Bij beslissing van 7 augustus 2012 heeft een andere kamer van de Afdeling het verzoek om beperkte kennisneming ingewilligd.

ABRS 12-06/13 inzake Teylingen (LJN: CA2862).