Wel maximaliseren

B en W van Barneveld: het is onwaarschijnlijk dat verhoging van dit appartementengebouw, bestaande uit twee bouwlagen met een kap, tot de maximale bouwhoogte onder het nieuwe bestemmingsplan binnen een redelijke termijn alsnog zal plaatsvinden, waarbij van belang is dat de vorm en constructie van het gebouw zich niet gemakkelijk lenen voor een verhoging.

ABRS 12-06/13 (LJN: CA2916):  Dit betoog faalt. Voor zover het, gezien de vorm en constructie van het gebouw, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is uitgesloten dat ophoging met een extra bouwlaag zal plaatsvinden, laat dat onverlet dat het mogelijk is dat gebouw te slopen en nieuwbouw tot de maximale bouwhoogte onder het nieuwe bestemmingsplan op te richten. De vorm en constructie van het feitelijk gerealiseerde gebouw is in dit verband niet van betekenis.