Exploitatieplan niet gekoppeld aan uitwerkingsplan

Bij de beoordeling van deze beroepsgronden is van belang dat de raad in dit geval het exploitatieplan heeft gekoppeld aan een uitwerkingsplan. De Afdeling zal daarom eerst beoordelen of de raad in dit geval bevoegd was om het exploitatieplan vast te stellen. Uit artikel 6.12 en het systeem van afdeling 6.4 van de Wro volgt dat een uitwerkingsplan geen ruimtelijk besluit is waaraan een exploitatieplan gekoppeld kan worden. De raad was niet bevoegd om het exploitatieplan vast te stellen.

ABRS 20-03/24 inzake Enkhuizen (ECLI:NL:RVS:2024:1151)