Herinvesteringsreserve (HIR)

In geschil is of eiser een HIR kan vormen voor de afsluitvergoeding die is ontvangen voor het meewerken aan het vestigen van een opstalrecht in verband met het plaatsen met een aantal hoogspanningsmasten op de grond die in gebruik is door de maatschap van eiser en zijn broer. De rechtbank is van oordeel dat de ontvangen afsluitvergoeding niet kwalificeert als tegenprestatie voor de vestiging van het opstalrecht, zodat niet wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 3.54 van de Wet IB 2001.

Rechtbank Noord-Nederland 08-03/24 (ECLI:NL:RBNNE:2024:890)

Noot: de afsluitvergoeding is de vergoeding voor het minnelijk meewerken aan opstalrecht masten.