Utrecht kiest voor actief grondbeleid

Utrecht kiest voor toekomstbestendige groei met actief grond beleid.

Om meer regie te houden op een betaalbaardere woningmarkt gaat de gemeente een actiever grondbeleid voeren. De gemeente pakt daarmee een stevigere rol om maatschappelijke doelen waaronder die op de woningmarkt te halen. Dat staat in de nieuwe Beleidsnota Grondbeleid Utrecht 2024 die het college vandaag aan de gemeenteraad heeft aangeboden.

Nieuwsbrief Utrecht 15-03/24