Exploitatieplan contra financiële uitvoerbaarheid bestemmingsplan.

In een eventueel negatief saldo van kosten en opbrengsten in het exploitatieplan kan op zichzelf geen reden bestaan tot twijfel aan de financiële uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.

ABRS 15-05/13 inzake Zundert (LJN: CA0160).