Planschade: normaal maatschappelijk risico art. 6.2 lid 1 Wro

Normaal maatschappelijk risico van lid 1 moet zelfstandig beoordeeld worden, los ook van het minimum van 2% van lid 2.

In casu 15% van EUR 19.000 = te vergoeden EUR 16.150.

Wegingen:

  • beoordeling of de nieuwbouw past binnen de oorspronkelijke stedenbouwkundige structuur van de omgeving: omliggende woningen zijn gelegen op vrij ruime en diepe percelen, terwijl de nieuwe woningen juist op vrij kleine percelen zijn gelegen.
  • bij beoordeling of het bouwplan past in het gevoerde ruimtelijke beleid is getoetst aan het gemeentelijke ruimtelijke beleid ten aanzien van inbreidingen. Niet gebleke van afwijkend beleid van provincie en/of rijk.
  • terecht gewogen dat de nieuwe woningen op relatief korte afstanden van de percelen van de aanvragers staan.
  • de schade voor gelaedeerden is niet zodanig gering van omvang, dat deze om die reden in zijn geheel als behorend tot het normale maatschappelijke risico aan hen kan worden toegerekend

ABRS 15-05/13 inzake Leende-Heeze (LJN: CA0152). Idem: LJN: CA0153 en LJN: CA0151.

Noot: voor relatief geringe schade zie ABRS 29-02/12 inzake Tilburg (LJN: BV7254).