Demowijzer krimpgebieden

In deze kamerbrief informeert minister Blok u over de publicatie van een nieuwe monitor: De Demowijzer. Bevolkingskrimp kan, naast op de woonomgeving, ook effecten op allerlei andere maatschappelijke terreinen hebben, die de kwaliteit van het leven van de bewoners van krimpgebieden kunnen beïnvloeden. Om ontwikkelingen op de verschillende terreinen te monitoren, en de gevolgen van de demografische transitie in de krimpgebieden goed te kunnen volgen is de Demowijzer ontwikkeld. Kamerbrief 22-05/13