Wijziging reken- en meetvoorschrift geluid

Een heikel punt bij aanleg van nieuwe wegen of wegreconstructies is de te verwachten geluidbelasting op omliggende woningen.

Op 20 mei 2014 is het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 gewijzigd (Staatscourant jaargang 2014, nr. 10330).

Zie het bericht van Infomil voor een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Noot: in de praktijk is (verwachte) overlast door geluid een geliefd punt van discussie. De theoretische meetvoorschriften doen – in de ogen van omwonenden – vaak geen recht aan de beleving van geluid(overlast).