Beoordeling schadeclaim: civiel contra nadeelcompensatie

Voor het antwoord op de vraag of zij ontvankelijk zijn in hun in de (civiele) procedure ingestelde vorderingen of dat zij de weg van de nadeelcompensatie op de voet van de Nadeelcompensatieverordening Schieland en Krimpenerwaard dienden/dienen te volgen, is van belang te bepalen of het hier gaat om (schade als gevolg van) rechtmatig dan wel onrechtmatig overheidshandelen. Geoordeeld wordt dat het gedeeltelijk gaat om rechtmatig overheidshandelen (vallend onder het dijkversterkingsplan), waardoor eisers de weg van de nadeelcompensatie zullen moeten volgen door een verzoek tot nadeelcompensatie te doen bij het bestuur van het Hoogheemraadschap, en gedeeltelijk om onrechtmatig overheidshandelen.

Rechtbank Rotterdam 16-04/14 inzake Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard (RBROT:2014:2627).