Gemeentelijke grondprijzen moeten omlaag

Ook bij herstel van de woningmarkt komen de gemeentelijke grondprijzen onder druk te staan. Deloitte Real estate heeft de gemeente grondmarkt geanalyseerd, zie:

B&G Mei/Juni 2014