Wet modernisering vennootschapsbelasting- plicht voor overheidsondernemingen

De Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen is gepubliceerd in het Staatsblad (Wet van 4 juni 2015, Stb. 207). Vanaf 1 januari 2016 zijn overheidsondernemingen die winst beogen of structurele overschotten behalen en concurreren met de markt, vennootschapsbelastingplichtig.

VNG nieuws 12-06/15.