Begroting schade na deskundigenbericht

Rechtbank Gelderland 20-05/15 inzake ontwikkel locatie kadastrale gemeente Voorthuizen (ECLI:NL:RBGEL:2015:3718).

De optimale aanwending is de meest waarschijnlijke bestemming van een onroerende zaak die binnen een reeks van gebruiksmogelijkheden op basis van fysieke, economische, sociale en juridische kwaliteiten mogelijk is, en die resulteert in een zo hoog mogelijke vastgestelde waarde van de onroerende zaak.

Voor het onderhavige object onderscheiden deskundigen de volgende basisscenario’s:

1. Hergebruik van de op de peildatum aanwezige bouwmassa binnen de mogelijkheden die het vigerende bestemmingsplan biedt;

2. herontwikkeling van het object (al dan niet met behoud van gedeelten van de op de peildatum aanwezige bouwmassa) binnen de bouw- en gebruiksmogelijkheden die het vigerende bestemmingsplan biedt;

3. herontwikkeling van het object – al dan niet met behoud van gedeelten van de op de peildatum aanwezige bouwmassa – binnen de randvoorwaarden zoals aangelegd in de principetoezegging van gemeente Barneveld van 7 april 2011.

Deskundigen waarderen het eerste en derde basisscenario als de meest waarschijnlijke bestemming. Het tweede basisscenario achten deskundigen niet realistisch omdat ten tijde van de peildatum geen sprake was van martkvraag naar nieuwbouwobjecten van een dergelijke omvang ten behoeve van een maatschappelijke functie.

Vervolgens: Verzoening en conclusie

Noot: lezenswaardige uitspraak, waarbij diverse taxatie vraagstukken aan de orde komen.