In Ommen komende jaren ruimte voor bouw 750 woningen

Het aantal woningen in de gemeente Ommen mag, op basis van de verwachte groei van het aantal huishoudens, de komende tien jaar met ruim 600 groeien. De focus gaat daarbij uit naar starterswoningen en levensloopbestendige bouw, zo heeft de gemeenteraad bepaald met het vaststellen van de Woonvisie 2014.

De Stentor 05-06/15.