Waarde erfpacht art. 5:87 lid 2 BW

Als uitgangspunt voor de waardebepaling van het recht van erfpacht moet naar ‘s hofs oordeel worden genomen wat een derde zou willen betalen voor het recht van erfpacht, onder dezelfde voorwaarden en voor de resterende duur van het recht van erfpacht zoals die in het concrete geval gelden.

Voor zover [appellant] zou willen betogen dat bij de waardebepaling van het recht van erfpacht geabstraheerd zou moeten worden van het terugkooprecht van artikel 10 van de erfpachtsvoorwaarden, kan het hof dit derhalve niet onderschrijven. Bij de waardebepaling dient te worden uitgegaan van het recht van erfpacht, in aanmerking genomen de erfpachtsvoorwaarden zoals die in het concrete geval waren verbonden aan het recht van erfpacht. Daartoe behoort derhalve ook het terugkooprecht (te wegen: geen verplichting). Na deskundigenbericht komt Hof tot waardevaststelling recht van erfpacht.

Gerechtshof Amsterdam 24-09/13 – gepubliceerd 17-12/13 (GHAMS:2013:3282).

Noot: deskundigen behandelen diverse taxatie methodieken en benadrukken het grote gewicht van “de markt” (vergelijkingstransacties).