Voorzienbaarheid

De planologische verandering was ten tijde van de aankoop van de woning voor [appellante] voorzienbaar. Daartoe is van belang dat uit de door het college bij verweerschrift in hoger beroep overgelegde publicaties in een huis-aan-huisblad voor Hillegom en omstreken van 24 juli 2002 en 4 september 2002 blijkt van het bestaan van een concreet beleidsvoornemen van overheidswege om de nieuwbouw van de scholengemeenschap op het terrein te vestigen. [appellante], die – naar niet in geschil is – ten tijde van de koop van de woning hoofdverblijf in Hillegom had, had destijds derhalve redelijkerwijs kennis kunnen nemen van dat beleidsvoornemen.

De gemeenteraad van Hillegom heeft op 19 september 2002 het principebesluit genomen om de nieuwbouw van de scholengemeenschap op het terrein te vestigen en dat dit principebesluit is vermeld in een besluitenlijst die op 25 september 2002 in een huis-aan-huisblad is gepubliceerd.

ABRS 12-02/14 inzake Hillegom (RVS:2014:402).

Noot: hier gaat het om voorzienbaarheid door publicaties in huis-aan-huis-blad

In 2005 was publicatie op gemeentelijke website niet voldoende voor het aannemen van voorzienbaarheid: ABRS 15-01/14 inzake Sittard-Geleen (RVS:2014:16).