NMR: korting van 30% op schadebedrag

ABRS 12-02/14 inzake Oss (RVS:2014:381): niet onjuist is de planschade (taxatie)benadering:

  • appartementengebouw lijn der verwachting liggende normale maatschappelijke ontwikkeling
  • dat dat gebouw niet past in de oorspronkelijke stedenbouwkundige structuur van de omgeving van de woning,
  • dat de planologische ontwikkeling op korte afstand van de woning plaatsvindt
  • waardevermindering EUR 10.000 is in absolute en in relatieve zin niet gering
  • NMR naar redelijkheid en billijkheid 30% en aldus te vergoeden EUR 7.000
  • bij kortingspercentage geldt niet ook aftrek 2% van de waarde van de woning van gelaedeerde.

Noot: zie TBR 2013 blad 540 artikel Van Erk en Van der Lee: korting of drempel?