Redelijk handelend koper ex artikel 40b Ow

A-G 15-11/13 inzake Zuid-Holland (PHR:2013:1259) noten 22 en 23:

ook een min of meer speculatief aangelegde gegadigde kan worden aangemerkt als een redelijk handelend koper. Anderzijds moeten op de peildatum wel enige aanknopingspunten voor het koesteren van een dergelijke verwachting voorhanden zijn: bij het ontbreken van een voldoende reële verwachting zou dit anders neerkomen op pure speculatie en daartoe zou een redelijk handelend koper niet overgaan.