Voordeelsverrekening woonbestemming

Er is voordeel genoten, nu de agrarische bestemming van de huiskavel is gewijzigd in een woonbestemming:  € 135.000,00.

ABRS 05-08/15 inzake Epe (ECLI:NL:RVS:2015:2479).