Vervangende woonruimte, bestaand of nieuwbouw

Vervangende nieuwbouw is duurder dan koop bestaande woning. De onteigende had, naar zijn zeggen in c.q. na overleg met de onteigenaar die van zijn kant zei daarmee niet ingestemd te hebben, al grond gekocht als bouwlocatie vervangende woning; de onteigende betoogde daarbij mede dat vanwege zijn omstandigheden een passende bestaande woning niet voorhanden was.

Rechtbank Noord-Nederland 15-07/15 inzake provincie Fryslân (nog niet gepubliceerd): Het gaat om gelijkwaardig woongenot en de vraag welke uitgave “de maatman” zich daarvoor redelijkerwijs nog als financieel offer zou getroosten (vgl. HR 06-08/08 inzake Staat/Van Eijk). Op basis van de weging van de omstandigheden komt Rechtbank tot oordeel dat schadeloosstelling gebaseerd dient te worden op basis van nieuwbouw.

Noot: de rechtbank gebruikt niet het begrip “maatman”. Zie daarvoor Sluysmans “De vitaliteit van het schadeloosstellingsrecht en onteigeningszaken” o.a. blad 98