Vereenzelviging onteigende met uitwonende zoon

Zoon heeft een persoonlijk gebruikrecht van schuurruimte van zijn vader voor opslag bedrijfsmaterialen. Deze schuurruimte wordt, als onderdeel van een groter geheel, onteigend. Rechtbank Noord-Nederland 15-07/15 inzake provincie Fryslân (nog niet gepubliceerd): “Een volledige schadeloosstelling op grond van de Ow brengt met zich mee dat de onteigende financieel in staat moet worden gesteld een ruimte te huren waarvan zijn zoon in verband met de uitoefening van zijn bedrijf gebruik kan maken, ook al is de onteigende daartoe juridisch gezien niet verplicht.”

Noot: rechtbank verwijst naar HR 27-09/13 inzake Lansingerland / De Haas (ECLI:NL:HR:2013:CA1731).