Verkoopbrochure met onjuiste informatie

Verkoopbrochure met onjuiste informatie over bestemming perceel. Onrechtmatig handelen makelaar jegens koper. Gedeeltelijk eigen schuld koper.

Het hof verwerpt het standpunt van [verweerster = verkoper] dat de verkeerde voorstelling van zaken volledig aan [appellant 1 = koper] c.s. moet worden toegerekend. De getoonde plankaart is blijkens productie 39 van [appellant 1] c.s. (waar [verweerster] in punt 4 van de memorie van antwoord ook van uit gaat) is niet heel duidelijk; een legenda ontbreekt. In het licht van het feit dat [appellant 1] c.s. de plankaart bekeek met een door [verweerster] veroorzaakte verkeerde verwachting dat de gehele grond “burgerbestemming” had en in aanmerking genomen dat [appellant 1] c.s. de kaarten bekeek met de focus op het bouwblok, kan niet worden geoordeeld dat de verkeerde voorstelling van zaken volledig aan de eigen schuld van [appellant 1] c.s. te wijten is. Het hof stelt de mate van eigen schuld van [appellant 1] c.s. gelet op alle hier besproken omstandigheden vast op 30%. Een bedrag van (€ 44.694,- x 30% =) € 13.408,20 moet daarom wegens eigen schuld voor rekening van [appellant 1] c.s. blijven.

Gerechtshof Den Haag, 06-02/24 (ECLI:NL:GHDHA:2024:189)