Eis aan pachter: bedrijfsmatige landbouw

Ontbinding van pachtovereenkomst omdat gepachte niet langer gebruikt voor bedrijfsmatige landbouw. Opfokken van paarden voor dagvergoeding zonder risico voor opfokker is geen veehouderij. Overige activiteiten onvoldoende om van bedrijfsmatige landbouw te spreken.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-1/24 inzake Staatbosbeheer (ECLI:NL:GHARL:2024:550)

Noot: let op verschil met (echte) fokpaarden: Veehouderij in de zin van artikel 7:312 BW kan betrekking hebben op paarden, die worden gefokt met het overwegende oogmerk om ze te verhandelen. Deze uitspraak werpt de vraag op of andere vormen van het opfokken van jongvee zonder risico voor een opfokker als bedrijfsmatige landbouw kwalificeren. Immers, daar is ook sprake van dieren die ’tijdelijk ter beschikking worden gesteld’.