Recht op uitzicht en licht

Er is sprake van een ongeoorloofde situatie o.g.v. artikel 5:50 lid 1 BW door de aanwezigheid van ramen binnen twee meter afstand van de erfgrens. Gedaagden hebben geen recht van erfdienstbaarheid op uitzicht en licht verkregen door verjaring (artikel 5:72 BW), omdat zij geen bezit hadden. Artikel 5:50 lid 4 BW mist daarom toepassing. Dat betekent dat eiser (ontwikkelaar van nieuw appartementencomplex) de ramen mag dichtbouwen. Daarmee maakt eiser geen misbruik van haar bevoegdheid en handelt zij ook niet in strijd met de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

Rechtbank Midden-Nederland 31-01/24 (ECLI:NL:RBMNE:2024:625)

Artikel 5: 50BW lid 1: Tenzij de eigenaar van het naburige erf daartoe toestemming heeft gegeven, is het niet geoorloofd binnen twee meter van de grenslijn van dit erf vensters of andere muuropeningen, dan wel balkons of soortgelijke werken te hebben, voor zover deze op dit erf uitzicht geven.