Vergoeding schade anderszins verzekerd, partiële herziening bestemmingsplan

Zoals volgt uit de uitspraak van de Afdeling van 25-08/10 inzake Meppel (ECLI:NL:RVS:2010:BN4909)  kan het nadeel als gevolg van een bestemmingsplan worden weggenomen door een partiële herziening van dat bestemmingsplan. De SAOZ heeft bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding terecht bezien of in dit geval hiermee rekening moet worden gehouden.

ABRS 27-05/15 inzake Aalsmeer (ECLI:NL:RVS:2015:1624).