Artikel 6 EVRM, overschrijding redelijke termijn (planschade)

Overschrijding redelijke termijn van 5 jaren met ruim acht maanden. De Afdeling zal het college wegens overschrijding van de redelijke termijn, met toepassing van artikel 8:88, eerste lid, van de Awb, veroordelen tot betaling van een bedrag van € 1.000,00 aan [appellant] als vergoeding voor de door hem geleden immateriële schade. Daarbij wordt uitgegaan van een tarief van € 500,00 per half jaar dat de redelijke termijn is overschreden, waarbij het totaal van de overschrijding naar boven wordt afgerond.

ABRS 27-05/15 inzake Korendijk (ECLI:NL:RVS:2015:1672).