Vader – zoon relatie basis vergoeding bedrijfsschade onteigening

Eigenaar vader heeft gebruik “om niet” aan zoon(s) gegeven, die er een tuinbouwbedrijf op uitoefent; die is geen derde-belanghebbende in de zin van artikelen 3 – 4 Onteigeningswet. Evident is dat die zoon door de onteigening wel bedrijfsschade lijdt.

HR 27-09/13 inzake Lansingerland (HR:2013:CA1731): gelet de familierelatie, de lange duur daar van en het feit dat er geen strikte scheiding in financiën door vader en zoon werd aangehouden, dient de volledige schadevergoeding hier mede de bedrijfsschade van de zoon te omvatten.

Noot: dit arrest biedt duidelijkheid voor veel familie relaties, die zich met name op het platteland voordoen bij agrarische bedrijfsvoeringen en inwonende kinderen.

Vader moet volgens dit arrest schadeloos gesteld worden met inbegrip van bedrijfsschaden voor vervangend bedrijf ten behoeve van de zoon. Aldus is de positie van de zoon hier vergelijkbaar met die van een economisch eigenaar; HR 28-11/08 (HR:2008:BE9104).

Noot 2: Zie ook conclusie Advocaat-Generaal (PHR:2013:CA1731).