Tussentijdse herwaardering valt onder landbouwvrijstelling

De tussentijdse herwaardering van landbouwgronden valt binnen de landbouwvrijstelling. Agrariërs mogen ieder jaar de werkelijke waarde van hun gronden opnemen in de boeken, zonder dat de fiscus daarover een naheffing mag rekenen.

Zo blijkt uit de uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden 13-05/14 (GHARL:2014:3886):

Naar het oordeel van het Hof impliceert het vorenoverwogene dat de toegelaten waardering van de desbetreffende landbouwgronden op de fiscale winstbepalende balans tegen de waarde in het economische verkeer bij voortzetting van de aanwending van de grond in het kader van een landbouwbedrijf dat leidt tot fiscale herwaarderingswinst die onder het bereik van artikel 3.12 van de Wet valt.

Noot: belangwekkend voor agrarisch ondernemers en hun accountantskantoren. De Belastingdienst heeft laten weten cassatie aan te tekenen en het oordeel van de Hoge Raad af te wachten.