Toegenomen concurrentie

Onder omstandigheden kan toegenomen concurrentie weliswaar worden aangemerkt als een gevolg van een planologische situatie, maar dit is geen ruimtelijke relevant gevolg daarvan.

ABRS 10-09/14 inzake Oost Gelre (RVS:2014:3337).

Noot: vaste rechtspraak: ABRS 14-01/09 inzake Ridderkerk (LJN: BG9739). Die jurisprudentie ziet niet op schade door wijziging van de verkeersstroom als gevolg van een planologische verandering. ABRS 24-12/13 inzake Borsele, Westerscheldetunnel (RVS:2013:2578) inzake schadeclaim exploitanten benzinestation en restaurant nabij veerdienst.